fbpx

Handelsbetingelserne gælder for samtlige ydelser, udbudt v/Gilbaks. Herunder personlig træning, kostvejledning, træningsprogrammer, coaching, sparring og lignende service ydelse

Ved bestilling af enhver ydelse, forpligter køber sig til at betale rettidigt jf. Den udstedte faktura, eller tilsvarende betalingsform.

Ved betaling af enhver ydelse, fraskriver køber sig fortrydelsesretten, og dermed er enhver aftalt ydelse bindende.

Al brug af vejledning, herunder kostvejledning, træningsvejledning, personlig træning, coaching ydelser, samt lignende bi-ydelser, sker til enhver tid på købers eget ansvar.
I tilfælde af eventuelle skader. I tilfælde af sygdom eller lignende følgevirkninger af eventuelle forløb, eller som opstår undervejs under vejledning, er dette således på købers eget ansvar.
Det er til en hver tid købers eget ansvar, at sørge for at denne er i en helbredsmæssig forfatning der tillader stringente kostforløb, træningsforløb etc.

Det er til enhver tid købers eget ansvar at konsultere en læge forud for ethvert trænings- og/eller kostforløb.
Det er købers eget ansvar, at informere om eventuelle helbredsmæssige udfordringer, herunder fødevareallergier, intolerancer, og mere alvorlige helbredsmæssige tilstande, der kan komplicere et forløb.
Eksempler herpå kan være: spiseforstyrrelser, diabetes, diverse tarmsygdomme og des lige.

Leveringstid på enhver ydelse sker som udgangspunkt efter aftale.
Personlige træningstimer leveres således på et givent aftalt tidspunkt, og har således længere leveringstid, da ydelsen leveres i henhold til aftalt tidspunkt i realtid.

Aflysning:

Aflysninger skal foregå 24 timer før aftalt dato og tid, ellers vil tjenesten være talt som overstået. Aflyser en træner pga. sygdom eller andet, vil træningen aftales på et andet tidspunkt, og denne vil derfor ikke gå tabt.

I tilfælde af uforudsete afbrydelser fra købers side, under et forløb, forlænges forløbsperioden ikke, hvis ikke dette er oplyst på forhånd. Herunder falder ferie og andet der kan afbryde et eventuelt forløb helt eller delvist.
Det er således købers eget ansvar at være i stand til at gennemføre, samt overholde de forpligtelser denne må være pålagt som led i et forløb.

Deling af materiale:

Deling og/eller distribuering af materialer er ikke tilladt. Handlinger i strid med licensrettighederne vil resultere i retsforfølgelse.

Kost- og/eller træningsplanerne er personlige. Al kopiering, udover til dit private forbrug, og yderligere uretmæssig spredning er forbudt. Du er selv ansvarlig for, at kost- og/eller træningsplanerne ikke videregives til andre brugere.

 

Ved bestilling og betaling af én eller flere ydelser udbudt af Gilbaks accepterer køber således ovenstående handels- og forretningsbetingelser, og kan således på intet tidspunkt gøre indsigelser overfor disse.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte mig. Smid en besked, så svarer jeg tilbage hurtigst muligt.